12 θέσεις εργασίας στην Π. Στερεάς Ελλάδας

0

Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (https://pste.gov.gr/deltia-tipou-2/ ) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού (Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι) της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και θα συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

Share.

Comments are closed.