12 θέσεις εργασίας στο Δ. Ιωαννίνων

0

Ο Δήμος Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών, για την Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΚΩΣΤΑ & Ι.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Τ.Κ. 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κ. Διαμάντη Ευανθίας τηλ. επικοινωνίας: 2651361336 όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά το αργότερο έως την Δευτέρα 13-12-2021.

Share.

Comments are closed.