12 θέσεις στο Δήμο Κερατσινιού – Δραπετσώνα

0

Ο Δήμος Κερατσινιού – Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, 3 Βρεφονηπιοκόμων ΤΕ, 1 Μαγείρων ΔΕ, 1 Τεχνίτη Ασφαλτοστρώσεων ΔΕ, 2 Τεχνιτών Μπετατζήδων ΔΕ, 1 Τεχνίτη Ελαιοχρωματιστή ΔΕ, 1 Τεχνίτη Αλουμινά ΔΕ και 2 Φυλάκων ΥΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ.18756, Κερατσίνι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, τηλ. επικ.: 2132074635.

Share.

Comments are closed.