13 θέσεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών

0

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 6 ΔΕ Νοσηλευτών/Βοηθών Νοσηλευτών και 6 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη, Τ.Κ. 56728 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντας την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (ΚΕΥΝΣ).

Share.

Comments are closed.