13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πύργου

0

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου Πύργου ώστε να υπάρξει εκτενέστερη μέριμνα διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα των δασικών εκτάσεων του δήμου από τον κίνδυνο πυρκαγιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Share.

Comments are closed.