13 θέσεις στη ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ

0

Η «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με δεκατρία (13) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 61ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΧ» και συγκεκριμένα:

 Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
 Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
 Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
 Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
 Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
 Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής με έδρα τα Χανιά
 Τρία (3) άτομα ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών- Δομικών Έργων με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
 Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών- Έργων Υποδομής με έδρα απασχόλησης τα Χανιά

Share.

Comments are closed.