13 θέσεις στη ΔΕΥΑ Λάρισας

0

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που εδρεύει στο Δήμο Λαρισαίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
  • 1 ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης)
  • 1 ΠΕ Τοπογράφος μηχανικός
  • 4 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (Έργων Υποδομής)
  • 1 ΤΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης)
  • 1 ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
  • 1 ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
  • 1 ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος
  • 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κας Πολυγένη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2410-687112, 104, 103).

Share.

Comments are closed.