14 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

0

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών του Συγκροτήματος Αράχθου που εδρεύει στο Πουρνάρι του Νομού Άρτας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΤΕ Μηχανικός Ηλεκτρολόγος 1
ΤΕ Μηχανικός Μηχανολόγος 2
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ-ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων 3
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών 3
ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) 1
ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου (Λογιστικού) 1
ΥΕ Εργάτης 1
ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1
ΤΕ Μηχανικός Ηλεκτρολόγος 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο Δ.Ε.Η. Α.Ε. σοχ – ΛΙΓ/ΧΕΙΑ,ΑΗΣ/ΥΗΣ,ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.filios@dei.com.gr και κατ’ εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στις ακόλουθες διευθύνσεις: α) ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘΥΠ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΑΧΘΟΥ / ΥΗΣ Πουρναρίου Τ.Κ. 47100-‘Αρτα, υπόψη κου Δημητρίου Φίλιου (τηλ. επικοινωνίας:2656022266) για τις θέσεις με τους κωδικούς 201 έως 207 και β) ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘΥΠ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΑΧΘΟΥ / ΥΗΣ Πηγών Αώου Τ.Κ. 44200 – Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων, υπόψη κου Δημητρίου Φίλιου (τηλ. επικοινωνίας:2656022266) για τις θέσεις με τους κωδικούς 208 έως 212. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος και στην κατ’ εξαίρεση ταχυδρομική συστημένη αποστολή, με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Τόσο το ηλεκτρονικό μήνυμα όσο και ο φάκελος αποστολής μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων.

Share.

Comments are closed.