14 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

0

Την πρόσληψη 14 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η κατανομή των θέσεων:

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι) 12

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Νυκτοφύλακες) 1

ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό 1

Share.

Comments are closed.