14 θέσεις εργασίας στο Δ. Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

0

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών και όχι πέραν της λήξης της αντιπυρικής περιόδου (31/10/2021), συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα δύο (2) ΔΕ οδηγών Β΄ κατηγορίας, δύο (2) ΔΕ οδηγών Γ΄ κατηγορίας και τριών (3) ΥΕ εργατών, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών καλύψεως δράσεων – εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής. Προστασίας.

Share.

Comments are closed.