14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σαρωνικού

0

Ο Δήμος Σαρωνικού ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα 14 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4)
μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών της Πολιτικής Προστασίας (Πυρασφάλεια-Πυροπροστασία) του Δήμου Σαρωνικού για την περίοδο Ιούνιο-Οκτώβριο 2021

 ηλεκτρονικά στα emails: info@saronikoscity.gr ή dkalivia@otenet.gr ή gpr_prosopikou@kalivia.gr
 με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στα στοιχεία: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, Λ. Αθηνών και Ρ. Φεραίου, Καλύβια ΤΚ 19010, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 03/6/2021 έως και 09/6/2021.

Share.

Comments are closed.