14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σαρωνικού

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ανακοινωνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών της Πολιτικής Προστασίας (Πυρασφάλεια-Πυροπροστασία) του Δήμου Σαρωνικού για την περίοδο Ιούνιο-Οκτώβριο 2021 ως κατωτέρω:

12 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ κατηγορίας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο με έναν από τους εξής παρακάτω τρόπους :
 ηλεκτρονικά στα emails: info@saronikoscity.gr ή dkalivia@otenet.gr ή gpr_prosopikou@kalivia.gr
 με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στα στοιχεία: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, Λ. Αθηνών και Ρ. Φεραίου, Καλύβια ΤΚ 19010, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 03/6/2021 έως και 09/6/2021.

Share.

Comments are closed.