14 θέσεις εργασίας στο Γ.Ν.Π.Πατρών ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ

0

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την υλοποίηση του Υπουέργου «Ανάπτυξη Δομών Ψυχικής Υγείας – Στελέχωση και λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων του Γ.Ν.Π.Πατρών ‘ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ’», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 4«Ανάπτυξη Δομών Ψυχικής Υγείας – Στελέχωση και λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων του Γ.Ν.Π. Πατρών “Καραμανδάνειο”», που εδρεύει στην Πάτρα του Ν. Αχαΐας , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • ΠΕ Παιδοψυχιατρικής ή Ιατρών Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου      1
  • ΠΕ Ψυχολόγων                 1
  • ΤΕ Νοσηλευτών /τριών                 10
  • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτριών  2

Share.

Comments are closed.