15 νέες προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

0

Την πρόσληψη 15 υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Ημερ. Λήξης:03/12/20

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ Αρχαιολόγων2
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης1
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης1
ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες5
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες4

Share.

Comments are closed.