15 θέσεις εργασίας στο Δήμο Θάσου

0

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα:

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

5     Τέσσερις (4) μήνες

ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

10     Τέσσερις (4) μήνες

Share.

Comments are closed.