16 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

0

Με 16 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης 5 μηνών. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Η κατανομή των θέσεων:

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)13

ΔΕ Φυλάκων νυκτοφυλάκων1

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας2

Share.

Comments are closed.