16 θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Κιλκίς

0

Η ΕΦΑ Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους της αρχαίας Μορρύλου και του Παλατιανού, ως ακολούθως:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς, Ουτσκούνη και Ρεγκούκου, Τ. Κ. 61 100 Κιλκίς (υπόψη κ. Γεωργίου Φλώρου) (τηλ. επικοινωνίας: 2310413415)
γ) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, στην ακόλουθη διεύθυνση: Προσωρινά γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς, Μαρίας Κάλλας 21Α, Τ.Κ. 54646 Θεσσαλονίκη (τηλ. επικοινωνίας: 2310413415).

Share.

Comments are closed.