17 προσλήψεις στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

0

Με 17 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο που εδρεύσει στην Αθήνα.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας από την υπογραφή της και έως 5μήνες. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Υποβολή υποψηφιότητας από απόσταση Λόγω συνθηκών, παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους και με τον ίδιο τρόπο (ηλεκτρονικά) να υποβληθεί η αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως την 30 Νοεμβρίου 2020

Η κατανομή των θέσεων

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)13

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Νυκτοφύλακες)2

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας

Share.

Comments are closed.