17 θέσεις μουσικών στο Δήμο Σερβίων

0

Ο ∆ήµαρχος Σερβίων ανακοινωνει την πρόσληψη µουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα ε̟πτά (17) ατόµων για την κάλυψη των αναγκών της τρέχουσας χρονιάς (2020-2021) του ∆ηµοτικού Ωδείου Σερβίων του ∆ήµου.

Share.

Comments are closed.