18 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σκύδρας

0

Ο Δήμος Σκύδρας  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, συνολικού αριθμού 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έναρξης από την ολοκλήρωση των κατά τον νόμο διαδικασιών και λήξης την 5η Ιουλίου 2021) για την κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών (σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας λόγω κορωνοïού COVID-19).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον πλήρη φάκελό τους με την
αίτηση και τα απαραίτητα δικ/κά, αποκλειστικά αυτοπροσώπως, στο Δημαρχείο
Σκύδρας (Δ/νση:Εθνικής Αντίστασης 20, τηλ:2381351826-7),στο γραφείο
Προσωπικού, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως. Αρμόδια για την παραλαβή
είναι η υπάλληλος Σεμερτσίδου Νικολέτα κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες
από 09.00 ως και 13.00 .

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημέρας
ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από
3-2-2021 ως και 5-2-2021.

Share.

Comments are closed.