19 θέσεις εργασίας στην περιφέρεια Κρήτης

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (ΚΚΠΠΚ).

ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ,Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου ΤΚ 714100 – Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 2813413166). Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στα τηλέφωνα: 2813413166 -188, 2813413170 (κα Εργαζάκη Αλεξάνδρα, κα Νεοπούλου Ελισάβετ) και με την επισήμανση:

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΚΚΠΠΚ).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (www.pronoianet.gr) και θα περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων. Επίσης, η συγκεκριμένη προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Share.

Comments are closed.