192 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ηρακλείου

0

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό ενενήντα δύο (192) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 76218/11-8-2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: kdp@heraklion.gr έως και την Τετάρτη 18/8/2021.

Share.

Comments are closed.