192 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ηρακλείου

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό ενενήντα δύο (192) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ηρακλείου.

Share.

Comments are closed.