2 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στο υπ. Τουρισμού

0

Το υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Κέρκυρας.

Ειδικότητες: ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (iekker@mintour.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ Ξενοδοχείο “ΔΕΜΠΟΝΟ”, Τ.Κ. 49100 Γουβιά, Ν. Κέρκυρας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας ΙΕΚ, υπόψιν κας Μιχαηλίδου Κωνσταντίνας ή κου Φασούλη Γεωργίου (τηλέφωνα επικοινωνίας: 26610-90030 και 26610-91541).

Share.

Comments are closed.