2 θέσεις εργασίας στη ΔΕΠΘΕ

0

Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(ΔΕΠΘΕ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Ψηφιοποίηση και διάσωση οπτικοακουστικού
αρχείου της Δ.Ε.Π.Θ.Ε./ πρόδρομες εργασίες» και «Παραγωγή σειράς ραδιοφωνικών εκπομπών για την Ιστορία του Δήμου Θεσσαλονίκης τον 20ο αιώνα», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Share.

Comments are closed.