2 θέσεις εργασίας στο Δ. Νέας Ιωνίας

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων με διάρκεια οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)», που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας.

Share.

Comments are closed.