2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Τήλου

0

O Δήμος Τήλου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) 2 ατόμων, πεντάμηνης (5μηνης) διάρκειας, κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για δράσεις λήψης μέτρων αποφυγής, περιορισμού διάδοσης και την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19.

Share.

Comments are closed.