2 θέσεις εργασίας στο υπουργείο Τουρισμού

0

Το υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Γαλαξιδίου, του Υπουργείου Τουρισμού, που εδρεύει στο Γαλαξίδι της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδα

Share.

Comments are closed.