2 θέσεις γιατρών στο Δ. Πειραιά

0

Ο Δήμος Πειραιά, ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δύο (2) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου «Παρακολούθηση της υγείας των παιδιών που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του ∆ήµου µας» συνολικής διάρκειας έως 12 µήνες.

Share.

Comments are closed.