2 θέσεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Δεσκάτης

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, _ δύο _ ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών από τις 09/11/20 έως και τις 20/11/20 στα γραφεία του Δήμου Δεσκάτης. Πληροφορίες στο τηλ. 2462351110.

Μπορούν επόσης να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dimosdes@otenet.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δεσκάτης, Ανδρομάνας 2, Τ.Κ. 51200, Δεσκάτη Ν. Γρεβενών, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικών υπηρεσιών, υπόψη κας Τσικνογιάννη Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 24623-51119).

Share.

Comments are closed.