2 θέσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

0

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων.

Share.

Comments are closed.