2 θέσεις συμβασιούχων στο Δήμο Θηβαίων

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Θηβαίων που εδρεύει στη Θήβα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Share.

Comments are closed.