2 θέσεις υπαλλήλων στο Πείραια

0

Γνωστοποιείται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) άτοµα για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου ΒluAct στο πλαίσιο του Προγράµµατος URBACT ΙΙΙ, µε τις ακόλουθες ειδικότητες:

1) Στέλεχος παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση και τον συντονισµό του έργου BluAct.
2) Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου BluAct.

Share.

Comments are closed.