20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Περιστερίου

0

Πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως εξής:

  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σύνθετων σκαπτικών μηχανημάτων-JCB)
  • 7 ΔΕ Οδηγών (Γ ή C κατηγορίας-με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (και ως συνοδοί απορριμματοφόρου)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά έως την Πέμπτη 3/12/2020 και ώρα 15.30μ.μ., είτε ηλεκτρονικά στο email: prosopiko@peristeri.gr, είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1.

Share.

Comments are closed.