204 θέσεις εργασίας στο δήμο Πειραιά

0

Με 204 νέους υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Πειραιά. Αφορούν 8μηνες συμβάσεις διαφόρων ειδικοτήτων.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

  • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 50 θέσεις
  • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 12 άτομα
  • ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων – καλαθοφόρων) – 4 άτομα
  • ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (µηχανοκίνητων σαρώθρων) – 4 άτομα
  • ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών) – 4 άτομα
  • ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (περονοφόρων µηχανηµάτων – ΚΛΑΡΚ) – 2 άτομα
  • ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – 4 άτομα
  • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ- 2 άτομα
  • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – 2 άτομα
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 120 άτομα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα 6 Αυγούστου έως 16 του ίδιου μήνα.

Share.

Comments are closed.