21 θέσεις εργασίας στο Δήμο Διονύσου

0

Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόµων, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας και συγκεκριµένα για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς λόγω έξαρσης του κορωνοϊού COVID 19.

Share.

Comments are closed.