22 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ρόδου

0

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι 22 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ως κάτωθι αναφέρεται, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Share.

Comments are closed.