37 θέσεις στο Δημο Σαρωνικού

0

Ο Δήμος Σαρωνικού ανακοινωνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα επτά (37) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 5/7/2021 για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 ως κατωτέρω:

24 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1  ΤΕ/ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στα email: info@saronil4.oscitT.gr.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 6/01/2021 και λήγει την 8/01/2021.

Share.

Comments are closed.