23 προσλήψεις στο Δήμο Νέας Προποντίδας

0

Γνωστοποποιείται η πρόσληψη είκοσι τριών (23) ατόμων, καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού (Δημοτικό Ωδείο Νέας Προποντίδας και Καλλιτεχνικού Τμήματος).

Share.

Comments are closed.