23 θέσεις εργασίας στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων

0

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Αχελώου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου, που εδρεύει στο Αγρίνιο – Αιτωλοακαρνανίας, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 1 Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • 1 Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
 • 1 Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
 • 2 Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • 1 Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
 • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
 • 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
 • 1 Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
 • 3 Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
 • 1 Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
 • 2 Δ.Ε. ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
 • 1 Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
 • 5 Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ
 • 1 Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ1 και να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο, οι κωδικοί θέσης, τηλέφωνο ή και email: Στην Κεντρική Υπηρεσία, Εθνικής Αντιστάσεως 6–Αγρίνιο (υπόψη Σφυρή Βλάσιου, τηλ.2641022938).

Share.

Comments are closed.