24 θέσεις μηχανικών στη ΔΕΥΑ Καρδίτσας

0

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών, 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών, 1 ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αυτοματισμού, 2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (εκσκαφέα – φορτωτή), 4 ΔΕ Υδραυλικών (ύδρευσης – αποχέτευσης), 3 Δ.Ε. Οδηγοί και 10 ΥΕ Εργατών (ύδρευσης – αποχέτευσης). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 3ο χλμ. Καρδίτσας – Τρικάλων, Τ.Κ. 43131, Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κου Νάτση Ηλία (τηλ. επικοινωνίας: 2441071711).

Share.

Comments are closed.