25 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πετρούπολης

0

O Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά είκοσι πέντε (25) άτοµα στη ∆/νση Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νεολαίας του ∆ήµου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόµενα από αντίτιµο υπό τη µορφή διδάκτρων από τους ωφελούµενους, µε αντικείµενο το έργο: «Λειτουργία τµηµάτων επιµόρφωσης, επαγγελµατικού προσανατολισµού και δηµιουργικής απασχόλησης: Θέατρο, Υποκριτική, Κινησιολογία, Χορός, Αγιογραφία, Φωτογραφία, Εικαστικά, Κεραµική, Κόσµηµα, ∆ιακοσµητική, Μόδα, Μουσική” συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) και εννέα (9) µήνες, ανάλογα την ειδικότητα. Τα τµήµατα µε κωδικό θέσης 1 έως και 9 θα συσταθούν εφόσον θα υπάρξει ο απαιτούµενος αριθµός ωφελουµένων (τουλάχιστον 10 άτοµα).

Share.

Comments are closed.