25 θέσεις στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής

0

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 8 μήνες, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού COVID-19, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 10 ΔΕ Διοικητικού
  • 2 ΔΕ Οδηγών Γ΄ (C) Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 13 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Διεύθυνση: Άντερσεν 6 & Μωραΐτη 90, Νέο Ψυχικό, Τ.Κ. 11525 Τηλέφωνο: 2132148448), από Πέμπτη 25/02/2021 και ώρα 12.00 π.μ. έως και Παρασκευή 26-02-2021 και ώρα 16.00 μ.μ. καθώς και ηλεκτρονικά στο email: g.prosopikou@edsna.gr

Share.

Comments are closed.