26 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

0

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι έξι ατόμων (26) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας, του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός               1

ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου               1

ΤΕ Μηχανικός/ Ηλεκτρολόγος    6

ΤΕ Μηχανικός/ Μηχανολόγος    3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών            5

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών            3

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ-ΥΗΣ & Αεροστροβίλων        2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΣΟΧ – ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ,ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.antonopoulou@dei.gr και κατ’εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘΥΠ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ Πολυφύτου-Ιλαρίωνα, Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 50500- Σέρβια, υπόψη κας Αντωνοπούλου Ελένης (τηλέφωνο επικοινωνίας: 24640 32249).

Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 04.11.2021 έως και Δευτέρα 15.11.2021

Share.

Comments are closed.