27 θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

0

Ο ΕΛ.Γ.Α, θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 97/12-11 -2020 (ΑΔΑ 961246ΨΧΞ5-Θ57) εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, ως εξής:

« Είκοσι (20) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων για το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α Ηρακλείου με απασχόληση έως (4) τέσσερις μήνες, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των εκτεταμένων ζημιών που έχουν σημειωθεί στις καλλιέργειες της νήσου Κρήτης από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Προτεραιότητα έχουν οι υποψήφιοι που θα δηλώσουν διεύθυνση κατοικίας στην Περιφέρεια Κρήτης. Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την προϋπηρεσία τους στον ΕΛ.Γ.Α.

® Επτά (7) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων για τα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α., με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των ζημιωθέντων ζώων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, ως εξής:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ.Γ.Α ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
Ηρακλείου 2
Λάρισας 2
Ιωαννίνων 1
Κοζάνης 1
Αγρίνιου 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑίΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : prosiipseis@elqa.qr μέχρι την Τετάρτη 18-11-2020.

Share.

Comments are closed.