28 προσλήψεις γυμναστών στο Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη

0

Ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2021-2022, ανακοινώνει την πρόσληψη 25 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και με ωριαία αποζημίωση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Δήμου, και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ και ΟΧΙ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: prosopiko_ekt@nikaiarentis.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Παναγή Τσαλδάρη 10, Νίκαια, Τ.Κ. 18450, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου – Έκτακτου Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132075304).

Share.

Comments are closed.