289 θέσεις εποχικών στη ΔΕΔΔΗΕ

0

Σε φορείς της ΔΕΔΔΗΕ θα γίνουν 289 νέες προσλήψεις για εποχικό προσωπικό. Οι υποψήφιοι ,μπορούν να βρουν τα εντυπα αιτησης από τη σελίδα: www.deddie.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Λογιστικών Εργασιών (εως 10/12)

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου)  1

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου) 2

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Στρατηγικού/Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (εως 10/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Yπάλληλοι Γραφείου) 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας (εως 10/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1

ΠΕ Διοικητικούοικονομικού (υπάλληλοι γραφείου) 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Ελέγχου (εως 10/12)

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου) 2

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου) 1

ΔΕΔΔΗΕ Βόλου (εως 12/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1

ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστής Μηχανημάτων Έργου) 2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8

ΔΕΔΔΗΕ Δράμας (εως 10/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) 2

ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Τ1/Α) 1

ΔΕΔΔΗΕ Αλεξανδρούπολης (εως 11/12)

ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων (Υπαλλήλων Γραφείου) 3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 4

ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων) 2

ΔΕ Σχεδιαστές Μέσω Συστημάτων Η/Υ 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων (εως 11/12)

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου) 2

ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων (Υπαλλήλων Γραφείου) 2

ΔΕΔΔΗΕ Ξάνθης (εως 11/12)

ΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Υπάλληλοι Γραφείου 2

ΔΕ Σχεδιαστές μέσω συστημάτων Η/Υ 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 2

ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας (εως 11/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Υπαλλήλων Γραφείου) 2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 3

ΔΕΔΔΗΕ Κλιμάκιο Στεγαστικής Μέριμνας (εως 11/12)

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1

ΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Υπάλληλοι Γραφείου 1

ΤΕ Μηχανικών Δομικών Εργων 1

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου 1

ΔΕ Συντηρητών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 1

ΥΕ εργατών 2

ΔΕΔΔΗΕ Αγρινίου (εως 12/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2

ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικού) 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων 5

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 1

ΔΕ Οδηγών Μηχανοδηγών Χειριστών 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών (εως 14/12)

Υπαλλήλων Γραφείου ΠΕ (ΔΟ1/Α) 2

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Τ3/Α) 1

Υπαλλήλων Γραφείου ΔΕ (ΔΟ2/Α) 1

ΔΕΔΔΗΕ Κεφαλλονιάς (εως 14/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτυών (Τ4/Α) 2

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ3/Α) 2

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου 1

ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί χειριστές (Τ5) 1

ΔΕ Χειριστής Μηχανήματων Τεχνικών Έργων (Τ4/Ι) 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Δικτύου (εως 14/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 4

ΠΕ Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί 1

ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 1

ΠΕ Μηχανικοί Αναλυτές Προγραμματιστές 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκ/σεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκ/σεων & Εξοπλισμού (Ραδιοτεχνίτες) 1

ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 1

ΥΕ Κλητήρες 1

ΔΕΔΔΗΕ Αιγίου (εως 14/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Δικτύων 1

ΔΕΔΔΗΕ Καστοριάς (εως 14/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Δικτύων 1

ΔΕΔΔΕΗ Πολυγύρου (εως 14/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1

ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 6

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων 1

ΔΕΔΔΗΕ Κιλκίς (εως 14/12)

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου ) 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ( Εναερίων – Υπογείων Δικτύων) 3

ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλείου (εως 15/12)

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 10

ΔΕΔΔΗΕ Καρδίτσας

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 3

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Τ4/Ι) 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής

ΔΕ ΟδηγώνΜηχανοδηγών-Χειριστών (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργωνκαλαθοφόρα) 5

ΔΕ Οδηγών-ΜηχανοδηγώνΧειριστών (Οδηγοί) 10

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (Τ4/Α) 75

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (ΔΟ2/Α) 40

ΔΕΔΔΗΕ  Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης

ΠE Πολιτικοί Μηχανικοί 1

ΠΕ Πληροφορικής 1

ΔΕ Οδηγών – Μηχανοδηγών – Χειριστών (Οδηγοί) 1

ΔΕ ΟδηγοίΜηχανοδηγοίΧειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων) 3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 10

ΔΕΔΔΗΕ Τρικαλων (εως 18/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 7

ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου (εως 18/12)

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 3

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (εως 18/12)

ΠΕ Πληροφορικής 3

ΔΕ Τεχνικοί Αναλυτές Προγραμματιστές 3

ΔΕ Υπάλληλοι γραφείου (Διοικητικών – Γραμματέων) 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί εγκαταστάσεων & εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) 2

Share.

Comments are closed.