29 θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

0

Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ανακοινώνει την πρόσληψη 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Οι θέσεις είναι:10 ΔΕ Οδηγών (φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 t), 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (διαμορφωτές οδών γαιών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου – γκρέϊντερ), 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (προωθητήρες γαιών παντός τύπου – μπολτόζες), 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB), 12 ΥΕ Εργατών και 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (φορτωτές αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι παντός τύπου). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ddoikisis@pste.gov.gr. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση και το έντυπο της αίτησης με τα δικαιολογητικά στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr

Share.

Comments are closed.