3 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑΒΑ

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 4 με τίτλο «‘‘Αρχαιολογική επίβλεψη’’ του Υποέργου 2 ‘‘Νέος αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης από το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Κoλενίου στα δίκτυα ύδρευσης της τουριστικής ζώνης Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά’’», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Νέα Έργα Υποδομών Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης» και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της έως τη λήξη του Υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Share.

Comments are closed.