3 θέσεις εργασίας στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα

0

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γνωστοποιεί ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με τρία (3) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υπηρ. Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών Του Δήμου Ευρώτα, έως το Έτος 2022», και ειδικότερα για την εκπόνηση απαραίτητων μελετών και την υλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης για την ωρίμανση του έργου με τίτλο: «Νέο κτίριο Παιδικού Σταθμού στην Κοινότητα Κροκεών Λακωνίας», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για πέντε μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου εφόσον παραταθεί.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε
ένα (1) άτομο με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.
ένα (1) άτομο με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Π.Ε.
ένα (1) άτομο με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε.

Share.

Comments are closed.